ดาว์นโหลด แผ่น ISO Windows 10 โดยตรงบนเว็บ Microsoft

ดาว์นโหลด แผ่น ISO Windows 10 โดยตรงบนเว็บ Microsoft โดยไม่ต้องใช้ media creation tool


เข้าลิ้งดาว์นโหลด https://www.microsoft.com/th-th/software-download/windows10 แผ่น windows 10

จะมีปุ่มดาว์นโหลด  windows 10 จาก media creation tool 
จาก chrome,edge(chromium) ไปที่ เครื่องสำหรับนักพัฒนา
เมนู Moretool -> Network conditions
ใน Network conditions ตรง User agent เอาติ๊ก Select automatically ออก และเลือกช่องด่านล่างให้เป็น Chrome OS

ไม่ต้องปิด เครื่องสำหรับนักพัฒนา  Reload หน้านี้ใหม่

มาแล้ว  เลือกรุ่นและกดยืนยัน

Comments

Popular posts from this blog

HeidiSQL

IRFANVIEW GRAPHIC VIEWER